Psykolog

I samarbete med Potentialen och psykolog Pierre Mood erbjuder vi på Lugnets fysiocenter
kognitiv beteendeterapi, motivations-, prestations och arbetspsykologi.

Känner du dig stressad?

Har du svårt att få ihop din arbetsvardag?

Inkräktar dina jobbtankar på din fritid?

Är du i behov av utveckling?

Vill du ha ny energi i jobbet?

Känner du att du stagnerat?

Har du svårt att klara av vissa relationer?

Behöver du stöd i hur du ska hantera olika situationer?

Upplever du samarbetssvårigheter?

Till psykologen Pierre Mood kan du komma för ett enstaka hälsofrämjande samtal, eller en
serie samtal med inriktning mot sådant som leder till förbättrat mående och
prestation, såväl i arbetet som på fritiden. Tillsammans jobbar
ni utifrån frågeställningen: Vad vill du och hur når du dit?

För företag

Förmånliga erbjudanden och aktiviteter för pigga företag

Våra Fysioterapeuter

Och övrig personal