Träning på
obemannade tider

INFORMATION OM
KAMERAÖVERVAKNING LUGNETS FYSIOCENTER
Med syfte att öka trygghet för våra besökare och vår personal samt för att skydda Fysiocenters tillgångar har vi (Lugnets Fysiocenter Aktiebolag) kamerabevakning (rörlig bild och ljud) i lokalen. Genom detta förebygger vi brott och skapar möjlighet att utreda eventuella brott som begås (t ex snatteri). Rättslig grund för kamerabevakning sker med stöd av artikel 6.1 f
(intresseavvägning) i dataskyddsförordningen.

Har ni frågor gällande bevakningen kontakta dataskyddsombud Susanne Wilén Dacke på tel: 023-63570 eller mejl: info@fysiocenter.se.

Kamerainspelningar raderas kontinuerligt efter 14 dagar med undantag i det fall inspelning behöver sparas för att utreda brott (förutsätter en polisanmälan). Lugnets Fysiocenter värnar om din integritet och har ingen rätt att använda inspelat material i någon form utöver ovan nämnda ändamål. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter var god

läs vår information om GDPR.

I det fall du vill klaga på hanteringen av vår kameraövervakning så är det datainspektionen du ska vända dig till: https://www.datainspektionen.se/

Gymmet har öppet när du har tid!

Träna 05-24:00

Träning på öppettider som är obemannade är en service från oss som bygger på tillit och förtroende för dig som medlem.

När du går in med nyckelkortet har du ett eget ansvar att följa våra regler som är detsamma oavsett vilken tid du är och tränar.

 När receptionen är obemannad använder du ditt nyckelkort för att komma in. Håll upp ditt nyckelkort mot läsaren utanför entrédörren, vänta på att det klickar till och dörren öppnas. Därefter checkar du in dig som vanligt i kortdragaren.

Kommer du tillsammans med någon annan så ska alla som går in hålla upp sitt nyckelkort mot läsarna.

 Det är en självklarhet att vi hjälps åt och ser till att det hålls rent, snyggt och att vi lämnar utrustning på sin rätta plats.

Vi vet att du ser tillgången till nyckelkortet som en förmån som du är varsam om.

 

Regler och rutiner

  • Passering i lokalen görs individuellt, det betyder att man går en och en genom vår kameraövervakade sluss. Både när man går in och ut. Vid överträdelse blir samtliga parter avstängda, det vill säga att träningskorten dras in omgående utan återbetalning.
  • Sista tid för inpassering är 30 minuter innan stängning.
  • Tänk på att lokalen larmas och låses vid stängning. Om du då befinner dig kvar i lokalen går larmet. Den som orsakar det debiteras för utryckningskostnaden, summa 3000 kr. Är ni fler kvar i lokalen delas kostnaden på er som är kvar.
  • Ha alltid ditt träningskort med dig. Giltigt träningskort är en självklarhet för oss. Vi utför regelbundet kontroll av träningskort under tider då anläggningen är obemannad. Dessa kontroller sköts av Securitas Direct. I de fall du inte har ditt träningskort på dig blir du ombedd att uppge ditt personnummer.

Problem vid inpassering

Vi kan inte garantera inpassering i lokalen på obemannade tider om vi drabbas av problem som Lugnets Fysiocenter inte råder över, såsom strömavbrott, avbrott i internetkommunikationen eller vid skada/felaktigheter på ditt träningskort. Vid problem ring vår växel tfn 023- 635 70 där vi nås på våra öppettider. Vid allvarliga händelser eller fara utanför dessa öppettider ring Securitas Direct jourtelefon: 0771-327500 tryck företagskund och pågående larmärende.

För företag

Förmånliga erbjudanden och aktiviteter för pigga företag

Våra Fysioterapeuter

Och övrig personal